qua internet

Giờ thì tôi đã biết facebook là gì rồi, người ta dùng fb chủ yếu để chia sẻ hình ảnh. Đi đâu cũng thấy toàn là ảnh. Nhiều người đi du lịch rồi chụp ảnh post ...

Năm ngoái, có lần tôi phải hướng dẫn cô em họ cài đặt cái webcam. Hướng dẫn cả buổi qua Y!M, hình như là 2 ngày, nhưng không mang lại kết quả gì -> điên máu và ...