Registry

Chào tất cả hàng-xóm ! anhhangxomonline trở lại rồi đây. Hôm T2 được nghỉ bù nên không tính, hôm nay mới bắt đầu viết bài lại, hehe. Kể từ khi viết bài cuối ...

Mấy ngày nay tôi đang nghĩ đến chuyện giải phân mảnh cho đĩa cứng thì hôm nay gặp phần mềm này. Đây là phần mềm chống phân mảnh của Đức, phiên bản 2009 hỗ trợ ...