samsung galaxy s4

Hôm nay tôi nhận được điện thoại : - Chào anh, là em đây. - Chào em, em là ai ? - "Em của ngày hôm qua", cái Galaxy S4 đó - À. Thế nó...chết hẳn chưa hay đã ...

Thực ra, nếu không có một vài nhu cầu đặc biệt thì tôi cũng không hứng thú lắm với Smartphone. Đặc biệt là với cái Note 3 bởi vì nó...bự tổ chảng. Chỉ có 2/6 ...