Samsung Galaxy

Tới giờ, tôi đã nhận được 3 câu hỏi về việc cài đặt tiếng Việt cho 3 dòng điện thoại của Samsung : Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 AT&T và Galaxy S4 ...

Hay ngày trước, Samsung Mỹ chính thức thông báo dòng điện thoại và tablet Galaxy sẽ nhận được bản cập nhật Android Kitkat 4.4.2 trong thời gian...rất gần. Danh ...