shared folder

Bạn còn nhớ bài viết "RapidShare thay đổi chính sách dịch vụ và gỡ bỏ giới hạn tốc độ tải cho người dùng" ? Hôm nay chính là ngày mà RapidShare áp dụng luật ...

Máy vừa mới khởi động xong nhưng không hiểu sao Norton Internet Security 2010 cứ thông báo có virus mãi. Thì ra nó cứ remove thì virus lại xuất hiện, cứ thế mà ...

Tôi vừa mới cài đặt xong VirtualBox và nghĩ ngay đến chuyện viết bài này vì khoảng 1 năm trước (+ tháng 8 vừa rồi), tôi có một “thắc mắc không biết hỏi ai” về ...