SkinsBe Downloader

Sau khi sử dụng Awesome Duplicate Photo Finder để loại bỏ những bức ảnh trùng lắp do SkinsBe Downloader tải về, hình ảnh sẽ không còn theo thứ tự được đặt như ...

: Tôi đã upload 2 đoạn Script lên (gồm luôn đoạn Script đổi tên file), tải từ địa chỉ : http://www.mediafire.com/?6rohcojbzvpvfy5 Mấy ngày trước, tôi có giới ...

Hồi trước, tôi có bài viết về phần mềm ImageRipper, nó giúp bạn tải hình ảnh từ nhiều trang web của Trung Quốc, đa số là các người mẫu ở “chế độ Bikini”, ...