Software

Không như các sản phẩm giải trí khác, các sản phẩm của Apple luôn đi kèm với phần mềm iTunes để đồng bộ hoá nhạc, phim và hình ảnh. Nhìn chung cách sử dụng ...

Tôi luôn có khuynh hướng làm cho máy tính càng "sạch" càng tốt :v_deokinh1: và "quản gia" mà tôi luôn tin dùng là CCleaner. Tuy nhiên có một thứ mà CCleaner bỏ ...