sua file rar bi hong

Dù đã viết xong 2 bài và một số tin tức hay đang đợi nhưng tôi đành gác lại, tập trung cho.....Transformers 2, haha. Lúc nó mới ra, tôi và thằng bạn định đi ...

Rất nhiều lần tôi nhận nhận được thông báo lỗi khi giải nén tập tin RAR, tức một cái là khi tải về và giải nén thử ở tiệm Net thì không sao (có lúc không thử), ...