system image

Hôm trước tôi đã hướng dẫn cách tạo file ảnh backup hệ thống và hôm nay là bài viết về việc phục hồi hệ thống bằng file ảnh nói riêng và sử dụng Recovery ...

Win7 đã làm tôi ngạc nhiên ngay lần đầu tiên cài đặt, giao diện quá đẹp chứ không phải là một màu ảm đạm như WinXP. Nếu như bạn có xem bài viết hôm qua “Khôi ...