tai

Hai điều mà tôi sắp nói tới đây có lẽ là đã cũ rích, mà cũ thiệt chứ có lẽ gì nữa, khakha nhưng câu nói "cũ người mới ta" vẫn còn đó. Vài ngày trước tôi xem ...

Đợt rồi tôi có bài viết “tải quá trời hình nền đẹp mọi kích thước” và cũng từ đó mà nhận được khá nhiều lượt truy cập, :cungly: . Tuy nhiên tôi cũng biết là có ...