Time Stopper

Tôi vừa nhận được comment của một bạn nói là có thể sử dụng phần mềm Time Stopper để dùng Internet Download Manager mãi mãi mà không sợ hết hạn, có thể cập ...

Một trong những lý do khiến máy tính của tôi đang ở năm 2007 như trong bài viết "Rắc rối chuyện ngày giờ hệ thống" có lẽ do tôi test một phần mềm nào đó, chỉnh ...