.tk

Dạo này tự nhiên có hứng thú đọc tin tức trên mạng, ngày nào cũng vào các trang báo mạng để đọc tin tức. Mà đọc rồi mới tin, tin xong thì tức chứ chẳng lợi lộc ...

Hehe, tình hình là đang ở ngoài Bình Định. Chắc chiều thứ 3 sẽ lên xe và sáng thứ 4 sẽ tới TP.HCM. Tính ở chơi thêm một ngày nữa nhưng thật sự là không có gì ...

Mấy ngày qua do tập trung giải quyết việc cho xong để nghỉ lễ nên có ít thời gian cho blog -> “ngâm” comment của các bạn quá lâu. Giờ tranh thủ nghỉ lễ vừa ...