trong Win7

Cả 4 ổ đĩa của tôi đều chuyển sang màu đỏ hết rồi, nguyên nhân là do tất cả đều được dùng để chứa phim Vượt Ngục, hic. Với mục đích "dọn dẹp" ổ cứng để giải ...

Thực sự mà nói thì tôi nghe nhạc hơi bị nhiều : Cần yên tĩnh ? – Nghe nhạc. Vui ? - Nghe nhạc. Buồn ? - Nghe nhạc. Không vui không buồn ? – Cũng nghe nhạc. Lúc ...