1 Comment

  1. HacLongNinhKieu
    February 15, 2012 @ 3:41 am

    “tôi không nói đẹp hay xấu, chỉ biết là nó khác với cái hiện tại,” hic bác nhử mồi hay quá, em thử lần lượt 6 hình thì chỉ 1 hình tạm được, còn lại đều chán. Đúng thật!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *