truy cap internet

Nếu phải dùng 3 từ để mô tả về 3G ở Việt nam thì đó hẳn phải là CHẬM-MÀ-MẮC .Vì vậy, mỗi khi ở dưới quê tôi luôn phải đắn đo và kiểm tra điện thoại thật kỹ ...

Hôm nay, tôi sẽ cài lại điện thoại như thông lệ hằng tháng với hy vọng một vài lỗi đã được CyanogenMod sửa. Trước khi cài lại thì tôi sẽ viết 3 bài tương ứng ...