truy cap thu muc

- Ủa, Em share thư mục đó chưa V ? Có thấy trong máy em đâu ? - Share ẩn đó ! Thêm dấu “đô la” ($) vô ! Giờ thì hết ẩn luôn rồi ! (Tất cả mọi người đều nghe ...

Tôi vừa mới cài đặt xong VirtualBox và nghĩ ngay đến chuyện viết bài này vì khoảng 1 năm trước (+ tháng 8 vừa rồi), tôi có một “thắc mắc không biết hỏi ai” về ...