tu dong cap nhat

Hôm rồi năn nỉ gãy cả lưỡi mới được một "ku" cho cái key bản quyền Windows 7 Pro 64-bit. Tôi đã đăng tin trên facebook là cần đổi với ai đang có dư key bản ...

Đây là phần mềm mà tôi không muốn giới thiệu cho mọi người tí nào vì nó có thể làm cho mọi người lười qua “nhà kế bên” chơi, mà ...