Uniblue DriverScanner 2012

Tháng rồi, bạn-của-tui cài lại máy tính và không thể nào vào được mạng bởi vì Windows không nhận dạng được card mạng. Được biết, đó là cái máy chạy WinXP và ...

Hôm rồi năn nỉ gãy cả lưỡi mới được một "ku" cho cái key bản quyền Windows 7 Pro 64-bit. Tôi đã đăng tin trên facebook là cần đổi với ai đang có dư key bản ...