Virtual Router Manager

Tương tự như "Virtual Router Manager – Dễ dàng chia sẽ kết nối Internet qua sóng Wifi" nhưng Connectify có hỗ trợ mã hóa kết nối. Tất cả các thiết bị khác (máy ...

Gần đây, tôi đã có 2 bài viết là “Kết nối 2 máy tính thông qua sóng Wifi” và “chia sẻ kết nối Internet giữa 2 máy tính sử dụng Wifi” . Cả hai phương pháp này ...