Windows Explorer

Dạo này hay làm việc với Windows Explorer để "kéo qua kéo lại" các tập tin hơi bị nhiều. Và quả thực có chút bực mình bởi vì có quá nhiều cửa sổ. Bấm vào biểu ...

Vừa rồi, tôi đã có bài viết về việc sử dụng checkbox trong Windows Explorer và quả thật, nó đã giúp tôi làm gần như không phải dùng tay trái để giữ phím Ctrl ...

Năm ngoái tôi có đụng đến cái laptop cài WinVista của một anh bạn và tôi buộc phải hỏi một câu “lúa” cực kỳ sau một hồi loay hoay : “Làm sao để làm hiện file ...