windows remote assistance

Hehe, đêm khuya thanh vắng, không có việc gì làm nên quyết định upload bộ phim RIO với dung lượng 1.4GB để xem Symform nó làm ăn thế nào :), sẵn tiện cho nó ...

: Teamviewer của tôi lại hết hạn và tôi tiếp tục làm theo cách này để "cầu may" và lại ... thành công. Tôi đã update lại bài viết tất cả các bước mà tôi đã ...

Để điều khiển máy tính từ xa qua internet, tôi đã giới thiệu cho mọi người 2 giải pháp là sử dụng Comodo EasyVPN và TeamViewer. Với TeamViewer thì nó chỉ cho ...