windows store

Lập trình ứng dụng thường sử dụng các bộ control của các hãng thứ 3, thay vì bộ control có sẵn của Visual Studio. Đơn giản là vì chúng đa năng hơn, nhanh hơn ...

Bạn có thể nâng cấp lên Windows 8.1 thông qua Windows Update hoặc Windows Store. Nhưng nếu khi truy cập vào Windows Store mà không thấy dấu hiệu gì của Windows ...