WinRAR

Dù đã viết xong 2 bài và một số tin tức hay đang đợi nhưng tôi đành gác lại, tập trung cho.....Transformers 2, haha. Lúc nó mới ra, tôi và thằng bạn định đi ...

Có lần tôi cố truy cập vào thư mục Temp ("C:Documents and Settingstên_userLocal SettingsTemp") để lấy một file tạm nhưng không thể tìm thấy thư mục Local ...

Nếu bạn giải nén bị lỗi thì có thể xem bài viết "Sửa chữa file RAR bị hỏng" để biết cách xử lý, tôi vừa mới bị khi tải về 42 phần (8G) của bộ phim ...