WMP

MKV (DivX 7) là định dạng phim chuẩn HD đang được sử dụng rất rộng rãi trên mạng, rất nhiều phần mềm coi định dạng MKV là “bình thường” và có thể phát một cách ...

Lúc trước có máy đĩa CD, tôi thường ghi nhạc hoặc mấy bài trên VOA để nghe cho đỡ buồn mỗi khi.....cúp điện vì máy CD có thể sử dụng được pin. Đến khi cần nghe ...