yahoo mail

Khakha, các hàng-xóm đều khỏe hết nhỉ ? Tuần nay hơi bận, tối nào cũng có chuyện nên không viết được. Hồi nãy đi ăn tối và uống cafe với người bạn mấy năm ...

Hôm qua khi truy cập vào hộp mail thì tôi thấy nó đã được Yahoo! nâng cấp. Đợt nâng cấp lần này Yahoo! đã bổ sung khá nhiều tính năng, chủ yếu là thông qua ứng ...