Yahoo Meme

Vừa rồi tôi có giới thiệu về dịch vụ Yahoo!Meme và trong lúc chúng ta ngồi xem người ta xài thì có hai cái mới của Yahoo mà bạn có thể "sờ" thử : trang chủ mới ...

Cách đây 1 tháng tôi đã vào xem thử dịch vụ Yahoo! Meme phiên bản tiếng Bồ Đào Nha và đã hiểu sơ sơ. Vừa rồi, Yahoo đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh. ...