1 Comment

  1. Yahoo!Messenger 10 Portable - Chạy trực tiếp không cần cài đặt | anhhangxom(^o^)nline
    September 18, 2009 @ 1:14 am

    […] rồi tôi có bài giới thiệu về trang chủ mới của Yahoo, dịch vụ Yahoo!Meme và Yahoo!Messenger 10 beta. Hiện tại tôi đang sài bản Y!M 10 và […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *