1 Comment

  1. Hien
    March 17, 2010 @ 6:31 pm

    ngoài 2 phần mềm trên còn có thể sử dụng Freerapid.Nó cũng download được tại nhiều dịch vụ khác nhau như JDownloader nhưng chạy có phần nhẹ hơn. bộ phần mềm cũng nhẹ
    có thể down tại :http://wordrider.net/freerapid/

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *