Tắt plugin-container.exe, bật Save tabs trước khi thoát Firefox 4

Tắt Plugin-Container.exe, bật Save Tabs trước khi thoát Firefox 4

Firefox 4 đã được phát hành cách đây ba ngày với nhiều tính năng và cải tiến so với các phiên bản trước đó. Trong Firefox 4, tính năng lưu những tab đang mở trước khi thoát Firefox mặc định bị vô hiệu hoá. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách bật lại tính năng này. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn bạn cách tắt process plugin-container.exe.

Cách tắt process plugin-container.exe của Firefox:

Trong Firefox 3.6.4 và các phiên bản về sau, các plugin như Adobe Flash, Apple QuickTime và Silverlight được tải (load) riêng lẻ trong một process có tên plugin-container.exe và giúp process chính Firefox.exe vẫn chạy ngay cả khi một plugin nào đó bị sự cố (crash). Process plugin-container.exe bảo vệ chống crash của các plugin, từ đó giúp Firefox chạy ổn định hơn và giảm thiểu crash. Tuy nhiên, nhiều bạn than phiền plugin-container.exe chiếm nhiều tài nguyên hệ thống và muốn vô hiệu hoá nó.

1. Mở một tab mới trong Firefox và gõ about:config vào thanh địa chỉ rồi nhấn phím Enter. Click nút I’ll be careful, I promise!

2. Gõ ipc vào ô Filter.

3. Double click dom.ipc.plugins.enabled để thiết lập value của nó sang false.

Cách tắt process plugin-container.exe của Firefox 4.0

4. Restart Firefox, plugin-container.exe biến mất.

Cách bật tính năng lưu những tab đang mở trước khi thoát Firefox:

1. Mở một tab mới trong Firefox và gõ about:config vào thanh địa chỉ rồi nhấn phím Enter. Click nút I’ll be careful, I promise!

2. Gõ browser.showQuitWarning vào ô Filter.

3. Double click browser.showQuitWarning để thiết lập value của nó sang true. Vậy là xong rồi đó, bạn không cần phải khởi động lại Firefox.

Cách bật tính năng lưu những tab đang mở trước khi thoát Firefox 4.0

1 Comment
  1. Chính vì cái plugin-container đó mà mình thấy FF chạy hay bị đơ hơn, nên từ năm ngoái đến giờ vẫn cứ dùng v3.6.3 suốt.

Gửi phản hồi