Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

Windows XP Service Pack 3 (SP3) không bán lẻ ở dạng đĩa mà chỉ được cho tải trên mạng và cài đặt sẵn trong máy tính của các nhà sản xuất thiết bị gốc. Việc cài đặt Windows XP SP3 tốn khá nhiều thời gian dù cho bạn cài đặt qua Windows Update hay từ file cài đặt đã tải về máy tính. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp Windows XP SP3, Internet Explorer 7 (IE7) và Windows Media Player 11 (WMP11) vào đĩa cài đặt Windows XP để giảm bớt thời gian cài đặt.

1. Chuẩn bị

– Đĩa CD cài đặt Windows XP SP2.
Windows XP Service Pack 3.
– Phần mềm Internet Explorer 7.
– Phần mềm Windows Media Player 11.
Công cụ Deployment.
– Phần mềm nLite. Để sử dụng được nLite bạn cần phải cài thêm phần mềm .NET Framework.
– Phần mềm Windows Media Player 11 Slipstreamer.

2. Tích hợp SP3

– Bỏ đĩa CD cài đặt Windows XP SP2 vào ổ CDROM.
– Khởi động nLite, nhấn Next, màn hình sau hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn nút Browse và chọn ổ CDROM chứa đĩa cài đặt Windows:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn OK hai lần rồi chọn nơi để copy đĩa cài đặt Windows vào (ví dụ như C:XPCD):

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn OK, nLite sẽ copy đĩa cài đặt Windows vào thư mục C:XPCD.
– Khi quá trình copy hoàn tất, nhấn Next hai lần, một màn hình hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn chọn Service Pack rồi nhấn Next, một màn hình hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn nút Select, chỉ tới file cài đặt Windows XP SP3 mà bạn tải về rồi nhấn Open. Hai màn mình sau sẽ lần lượt xuất hiện:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Màn hình trên cho biết quá trình giải nén file Service Pack và màn hình dưới cho biết quá trình tích hợp file Service Pack:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Sau khi tích hợp thành công, một thông báo xuất hiện:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn OK, Next và Finish.

3. Tạo bản cài đặt cơ bản

– Giải nén công cụ Deployment vừa tải về vào một thư mục. Tiếp theo nhấn đúp vào file setupmgr.exe:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Một màn hình xuất hiện. Nhấn Next liên tục cho đến khi màn hình sau hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Chọn Set up from a CD và nhấn Next.
– Ở các màn hình tiếp theo, bạn điền vào các thông tin như Name and Organization, Display Settings, Time Zone,… Nếu phần nào không biết, bạn có thể để mặc định và nhấn Next để qua phần tiếp theo.
– Sau khi bạn điền xong, chương trình sẽ tạo ra một file có tên là unattend.txt.
– Bạn hãy đổi tên file này thành winnt.sif. Để tự mình chọn phân vùng để cài đặt hay các tùy chọn định dạng phân vùng, bạn hãy sửa lại một số dòng sau trong file winnt.sif như sau:

[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
FileSystem=*

– Sau đó bạn hãy copy file winnt.sif vào thư mục I386 trong thư mục C:XPCD mà bạn đã tạo ở bước 2.

4. Tích hợp WMP11

– Chạy chương trình Windows Media Player 11 Slipstreamer:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Đầu tiên bạn chỉ tới file cài đặt chương trình Windows Media Player 11, tiếp theo chỉ đến thư mục C:XPCD.
– Bạn có thể tùy chọn thay đổi icon hoặc để mặc định (phần Advanced Options)
– Nhấn nút Integrate để bắt đầu quá trình tích hợp.
– Khi tích hợp xong, một thông báo hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn OK, Exit.

5. Tích hợp IE7 và tạo file Bootable ISO

– Chạy nLite, nhấn Next ba lần, màn hình sau sẽ hiện ra:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Chọn Hotfixes, Add-ons and Update Packs và Bootable ISO rồi nhấn Next, một màn hình xuất hiện:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Chọn Insert, chỉ tới file cài đặt Internet Explorer 7 mà bạn tải về rồi nhấn Open, màn mình sau sẽ xuất hiện:

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Chọn Yes để bắt đầu quá trình tích hợp Internet Explorer 7.
– Khi tích hợp xong, tiếp tục chọn Next để tạo file Bootable ISO.

Tích hợp Windows XP Service Pack 3, Internet Explorer 7 và Windows Media Player 11 vào đĩa cài đặt Windows XP

– Nhấn nút Make ISO, chọn nơi lưu file Bootable ISO và nhấn Save, nLite sẽ tạo ra file Bootable ISO.

– Khi quá trình tạo file Bootable ISO hoàn tất, nhấn Next và Finish.

6. Kiểm tra file Bootable ISO và ghi ra đĩa CD

– Dùng một chương trình tạo máy ảo như VMware Workstation hay Microsoft Virtual PC để kiểm tra file ISO của bạn trước khi ghi ra đĩa CD.

Dawn Sunlight

3 Comments
  1. Rất cám ơn Dawn Sunlight đã giúp cho cộng đồng Người Việt thêm những kiến thức quý báu .

  2. Cảm ơn bạn nhiều vì đã động viên mình 😀

  3. Cảm ơn bạn. Giờ mình sẽ làm theo. Chả biết mua ở đâu cái đĩa này cả :))

Gửi phản hồi