1 Comment

  1. Win7USBDVDTool - Công cụ "chính hãng" giúp cài Win7 từ USB | anhhangxom(^o^)nline
    October 30, 2013 @ 4:15 pm

    […] công cụ này, bạn có thể tìm đến các phần mềm khác, xem thêm trong bài viết : 5 phần mềm tạo bộ cài/LiveCD trên USB Bạn có thể tải miễn phí công cụ này từ địa chỉ : Windows 7 USB/DVD download […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *