1 Comment

  1. duong
    April 25, 2010 @ 11:40 am

    em đang dùng Stratabuddy 0.6.2 và themes Strata40 0.6.2 cũng có styles giống Chrome,khi em cài cái của anh vào thì nó đá nhau lổi ì xèo…đành phải gỡ ra thui…dù sao cũng thank anh…^^!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *