Cách reset iPad 2

Cách reset iPad 2

Reset, tạm dịch, là đưa về trạng thái ban đầu. Nếu chiếc Apple iPad của bạn có một số vấn đề như chạy chậm hoặc lag. Bạn có thể dễ dàng khắc phục được điều này bằng cách reset Apple iPad. Reset Apple iPad sẽ không gây hại cho iPad. Tất cả những quá trình bên trong sẽ bị reset và iPad sẽ hoạt động tốt hơn.

How to reset iPad 2
Để reset Apple iPad 2:

– Nhấn và giữ nút Sleep/Wake và nút Home cùng lúc ít nhất mười giây cho đến khi logo Apple xuất hiện.

– Nếu vẫn gặp vấn đề với chiếc Apple iPad, bạn thử reset iPad về các thiết lập của nhà sản xuất (factory settings):

+ Reset tất cả các cài đặt (Reset All settings): Chọn General ~> Reset, sau đó chọn Reset All Settings. Tất cả những thiết lập của bạn sẽ bị reset. Nhưng thông tin của bạn như danh bạ, lịch và đa phương tiện như nhạc và phim sẽ không bị xoá.

+ Để xoá tất cả nội dung và cài đặt, chọn General ~> Reset, sau đó chọn Erase All Content and Settings. Việc này sẽ reset về giá trị mặc định và xoá tất cả thông tin cũng như đa phương tiện của bạn.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi