Cắt và nối các file PDF với ArduoPdfMerger

Phần mềm miễn phí ArduoPdfMerger sẽ giúp bạn cắt và nối nhiều file PDF lại với nhau. Với giao diện thân thiện, ArduoPdfMerger rất đơn giản và dễ sử dụng. Ưu điểm của phần mềm này là bạn có thể cắt file PDF dựa vào số trang và bạn có thể bỏ đi bất kỳ trang nào từ file PDF gốc rồi nối các trang còn lại thành một file PDF mới. Bạn có thể thực hiện điều này với nhiều file PDF.

Cắt và nối các file PDF với ArduoPdfMerger

Tại giao diện của chương trình, bạn nhấn nút màu xanh cỏ có dấu cộng màu trắng và chọn các file PDF.

Cắt và nối các file PDF với ArduoPdfMerger

Preprocessing options có 2 tùy chọn:

  • no reprocessing: file PDF được chọn sẽ không bị cắt ra thành các file dựa vào số trang của file PDF đó.
  • Split pdf pages: file PDF được chọn sẽ bị cắt ra thành các file dựa vào số trang của file PDF đó. Thí dụ file PDF của bạn có 10 trang thì ArduoPdfMerger sẽ cắt file PDF đó ra thành 10 file PDF nhỏ (mỗi file là 1 trang). Bạn có thể bỏ đi bất cứ trang nào bạn muốn, rồi nối các trang còn với nhau lại thành một file PDF mới.

Cắt và nối các file PDF với ArduoPdfMerger

ArduoPdfMerger yêu cầu .NET Framework 2.0. Bạn có thể download ArduoPdfMerger tại đây.

Dawn Sunlight

2 Comments

Gửi phản hồi