Cười-chút-chơi

Lấy key mệt rồi, cười chút thôi, hy vọng vậy, hehe :v_leluoi:

Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là “Vừng ơi ! mở ra” thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên: Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch. Chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu một dòng chữ “HACKED BY ALIBABA” :v_laughing:

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi