6 Comments
  1. Bấm bằng cái gì nhỉ?? 😀

  2. =)), bấm chai tay lun!

  3. KEKE, mình nhìn mãi, mà ko nghĩ ra… sặc…sau mới ngộ ra không có keyboard thì nhấn mần răng?

  4. bấm bằng niềm tin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi