6 Comments
  1. Bấm bằng cái gì nhỉ?? 😀

  2. =)), bấm chai tay lun!

  3. KEKE, mình nhìn mãi, mà ko nghĩ ra… sặc…sau mới ngộ ra không có keyboard thì nhấn mần răng?

  4. bấm bằng niềm tin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ý kiến phản hồi