6 Comments

 1. thuan
  January 18, 2012 @ 8:08 pm

  Bấm bằng cái gì nhỉ?? 😀

  Reply

 2. Cậu Út SSC
  January 19, 2012 @ 8:36 pm

  =)), bấm chai tay lun!

  Reply

 3. pckhien
  January 21, 2012 @ 7:52 pm

  KEKE, mình nhìn mãi, mà ko nghĩ ra… sặc…sau mới ngộ ra không có keyboard thì nhấn mần răng?

  Reply

 4. gdfdgd
  January 22, 2012 @ 3:05 pm

  bấm bằng niềm tin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reply

 5. Ghost
  January 30, 2012 @ 11:54 pm

  Ui.hài vãi;))

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *