Cười-chút-chơi

“Canh gà Thọ Xương” là gì ? Là loại canh gà của vùng Thọ Xương ngoài Bắc ? Hay là tiếng gà gáy điểm canh của vùng Thọ Xương ?

Sai hết ! “Canh gà Thọ Xương” là loại canh được hầm từ xương của con gà sống thọ nhất trong chuồng. :cuoibebung:

1 Comment
  1. húp canh bị hóc xương :v

Ý kiến phản hồi