Download HĐH Google Chrome: Bản không chính thức

Download HĐH Google Chrome, bản không chính thức

Hầu hết chúng ta đều biết rằng HĐH Google Chrome đang được phát triển. Nhưng nếu bạn muốn dùng thử HĐH Google Chrome và muốn biết trông nó như thế nào, bạn có thể dùng thử phiên bản không chính thức của HĐH Google Chrome.

Download HĐH Google Chrome, bản không chính thức

Download HĐH Google Chrome, bản không chính thức

Download Unofficial Google Chrome OS.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi