Nam Kỳ

4 Comments

 1. Anonymous
  September 25, 2010 @ 3:13 pm

  Horses bạn nhé

  Reply

 2. linh kiện nhỏ
  September 26, 2010 @ 1:45 am

  đẹp thật đó , em xin nguồn sang web của em nhé , em vẫn ghi là nguồn của visaonho sưu tầm bên microsoft 😀

  Reply

 3. Dawn Sunlight
  September 26, 2010 @ 3:19 am

  @ 1: Mình lộn. Horses :D.

  Reply

 4. bebe
  September 26, 2010 @ 7:03 pm

  XP xài hok đc :”> híc híc

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *