Download Windows 7 New Branded Themes: Coke, Pepsi, Porsche, Zune

Download Windows 7 New Branded Themes: Coke, Pepsi, Porsche, Zune

Có 14 Featured themes về các nhãn hiệu nổi tiếng như Coca Cola, Ducati, Pepsi, Ferrari, Infiniti, Porsche, Zune,… Ngoài ra, có 20 International themes bao gồm các vùng nổi tiếng trên thế giới.

Download Windows 7 New Branded Themes: Coke, Pepsi, Porsche, Zune

Cập nhật (ngày 27/12/2009): Microsoft vừa phát hành thêm 4 theme mới dành cho Windows 7: Cats Anytime, Dogs in Winter, Summit on the Summit và Twinkle Wish:

Windows 7 new Themes

Mỗi theme bao gồm 1 desktop background, 1 screen saver, 1 window border color, và 1 sound scheme.

Để sử dụng một theme, chỉ cần download và double click theme đó để cài đặt.

Vào Windows 7 Themes Page

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi