Nam Kỳ

5 Comments

 1. NAD
  December 7, 2010 @ 3:09 am

  Cái này hay nhưng chậm 😀

  Reply

 2. cattrang130390
  December 7, 2010 @ 8:24 am

  máy mình cài xong win thì không vào được mạng, vì vậy cái này trở thành vô dụng

  Reply

 3. New Divide
  December 7, 2010 @ 10:22 am

  qua máy khác dow anh!

  Reply

 4. Dawn Sunlight
  December 8, 2010 @ 12:35 am

  @NAD: Mình đã thử rồi, tốc độ scan khá nhanh :-j.

  @cattrang130390: Nếu sau khi cài Windows và không vô mạng được thì bạn sử dụng 3DP Net. Nó là bộ cài đặt được tích hợp driver, có thể tự động nhận card mạng. Khi đã vô Internet được rồi, bạn có thể sử dụng những công cụ ở trên để tìm kiếm driver :D.

  Reply

 5. Anonymous
  December 27, 2010 @ 7:37 am

  Cái này cũng được đó, để tui test thử

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *