3 Comments

 1. Quý Linh
  March 18, 2013 @ 9:58 pm

  Tks anh, cái này e đag cần 😀 nhiều lúc cần search mà lằng nhằng mệt lun 😀

  Reply

 2. A&Z
  March 19, 2013 @ 4:47 pm

  🙂 Cách làm này hơi khác với việc dùng Chrome và link đến http://images.google.com

  Reply

 3. Nam Le
  March 19, 2013 @ 4:47 pm

  Cái này sử dụng dịch vụ tìm kiếm hình ảnh bằng hình ảnh của cả Google và Tineye anh ạ. Em dùng cả hai cái từ lâu thì thấy của Google mạnh hơn hẳn. Ngoài add-on anh giới thiệu ở trên, em vẫn hay dùng add-on cây nhà lá vườn của Goole https://chrome.google.com/webstore/detail/search-by-image-by-google/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *