1 Comment

  1. Đinh Thị Thu Thủy
    September 16, 2015 @ 4:56 pm

    Mình dùng Window DVD Marker tạo video nhưng không chuyển đổi được đuôi để cho vào điện thoại thì làm thế nào nhỉ, giúp mình với!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *