Giveaway of the Day: Mỗi ngày một phần mềm miễn phí

Giveaway of the Day: Mỗi ngày một phần mềm miễn phí

Có lẽ rất nhiều người trong số các bạn đã biết đến trang web nổi tiếng này. Mỗi ngày, Giveaway of the Day sẽ tặng cho bạn 1 phần mềm thương mại mới, bản quyền miễn phí.

Hàng ngày, lúc 15 giờ 00 (giờ Việt Nam), Giveaway of the Day sẽ giới thiệu cho bạn một phần mềm mới có bản quyền hẳn hoi. Link download phần mềm chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ (hay lâu hơn nếu được sự cho phép của nhà cung cấp phần mềm). Và bạn cũng phải cài đặt và kích hoạt phần mềm trong vòng 24 giờ đó thì mới nhận được bản quyền miễn phí.

Bạn cũng lưu ý các phần mềm bản quyền miễn phí của Giveaway of the Day có các giới hạn quan trọng sau :

– Không hỗ trợ kĩ thuật miễn phí.
– Không hỗ trợ nâng cấp miễn phí lên các phiên bản mới trong tương lai.
– Nghiêm cấm sử dụng với mục đích thương mại.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi