1 Comment

  1. DinhNgo
    June 28, 2013 @ 7:17 pm

    sao lại ko,windows 8 có thông báo xuống desktop khi có mail đến mà,đâu chỉ riêng hotmail,mà có cả gmail,yahoo.facebook… nữa

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *