Loại bỏ giới hạn 72 phút khi xem phim trên MegaVideo

Loại bỏ giới hạn 72 phút khi xem phim trên MegaVideo

Ngoài YouTube, MegaVideo là một trong những nơi phổ biến để xem phim trực tuyến. Đối với người dùng miễn phí, MegaVideo chỉ cho phép xem phim liên tục 72 phút. Khi đã xem hết 72 phút, bạn phải đợi một khoảng thời gian nào đó mới được xem tiếp. ViSaoNho.info sẽ chia sẻ với các bạn hai dịch vụ giúp bạn xem phim không giới hạn trên MegaVideo.

Loại bỏ giới hạn 72 phút khi xem phim trên MegaVideo
Thông báo này sẽ hiện ra khi bạn đã xem hết 72 phút trên MegaVideo

1. MegaSkipper
Bạn vào MegaSkipper, điền ID của video trên MegaVideo và click nút Watch.

MegaSkipper loại bỏ giới hạn 72 phút khi xem phim trên MegaVideo

Một trang mới được mở ra và bạn có thể xem video trên trang này.

Bypass MegaVideo Time Limit

2. MegaVideoNoTimeLimit
Bạn vào MegaVideoNoTimeLimit, nhập URL của video trên MegaVideo và click nút Stream!!

MegaVideoNoTimeLimit loại bỏ giới hạn 72 phút khi xem phim trên MegaVideo

Một trang mới xuất hiện, bạn có thể xem video ở trang này.

Remove 72 Minutes Restriction of MegaVideo with MegaVideoNoTimeLimit

4 Comments
  1. Cảm ơn vì sao nhỏ nhé. Có 2 Trang web Trên

    Nay xem phim không cần chờ nữa rồi.

  2. Cảm ơn VSN nhiều !

Ý kiến phản hồi