1 Comment

  1. Phan Thủy
    July 30, 2010 @ 5:00 pm

    Anh ơi download nhạc trên Amazon thì mình fải đăng ký, nhưng mà muốn đc download nhạc miễn phí thỉ fải điền mình từ Mỹ, nhưng mấy cái thông tin mình điền sao? >.<
    A mà nói a download bình thường bằng cái Amazon MP3 đc là xạo 🙁

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *