4 Comments

 1. Envil_Vlien
  June 30, 2010 @ 9:11 am

  Ối chà! Phần mềm này good thật đấy! Search nhạc việt cũng ra cả đống! :X

  Reply

 2. Thành
  June 30, 2010 @ 10:05 am

  kakaka, phần mềm khá hay, mà anhhangxom vào đề lần này cũng khá thú vị đấy, 😀

  Reply

 3. Anbi Phạm
  June 30, 2010 @ 10:58 am

  This soft very good

  Reply

 4. Thần Phong
  June 30, 2010 @ 5:56 pm

  phần mềm này kết quả search của nó y chang với khi search trên Youtube, chỉ khác 1 cái là xem video, 1 cái là nghe mp3 thôi.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *