Những công cụ gỡ bỏ các phần mềm Antivirus phổ biến

Những công cụ gỡ bỏ các phần mềm Antivirus phổ biến

Phần mềm Antivirus được sử dụng để bảo vệ máy tính của bạn trước những mối đe doạ, tuy nhiên, sau một thời gian dùng một chương trình Antivirus, có thể bạn quyết định gỡ bỏ nó hoàn toàn do hoặc là bạn không hài lòng về nó hoặc thời gian dùng thử đã hết. Dù cho lí do là gì đi nữa, thỉnh thoảng phần mềm Antivirus “trở chứng” và không có các công cụ gỡ bỏ đơn giản.

Đây là một vài công cụ gỡ bỏ Antivirus giúp bạn gỡ bỏ hoàn toàn những phần mềm Antivirus phổ biến ra khỏi máy tính.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi