Phần mềm hiểu được… bạn muốn làm gì !

Hãy tưởng tượng có một phần mềm hiểu được… bạn muốn làm gì. Khi bạn copy một URL, nó sẽ đưa ra đề nghị mở URL đó bằng một trình duyệt web. Khi bạn copy một địa chỉ e-mail, nó sẽ đưa ra đề nghị gửi một e-mail đến địa chỉ e-mail đó. Khi bạn copy một đường dẫn (thí dụ như C:Documents and SettingsAdministratorStart MenuProgramsStartup), nó sẽ đưa ra đề nghị mở đường dẫn đó bằng Windows Explorer và duyệt nội dung của folder. Khi bạn copy một hình ảnh, nó sẽ đưa ra đề nghị mở trình biên tập ảnh mặc định của bạn,… Clip Monitor là một phần mềm như vậy.

Phần mềm hiểu được... bạn muốn làm gì ! Phần mềm hiểu được... bạn muốn làm gì !

Phần mềm hiểu được... bạn muốn làm gì !

Clip Monitor theo dõi những gì được copy vào clipboard và tự động đưa ra đề nghị cho bạn. Khi bạn copy từ exit, phần mềm Clip Monitor sẽ tự động thoát.

Phần mềm hiểu được... bạn muốn làm gì !

Clip Monitor là một phần mềm hữu ích. Hạn chế của nó là không có tùy chọn để người dùng định nghĩa trước các từ khóa tương ứng với các hành động. Hi vọng tính năng này sẽ được thêm vào phần mềm ở các phiên bản sau.

Download Clip Monitor (1 MB)

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi